COVID-19: DEZINFEKCIA VOZIDIEL

Dátum vyzdvihnutia
08 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
08 00 zmeniť výberom

Spustili sme rozsiahle dezinfekcie vozidiel i priestorov

Autopožičovňa Payless Car Slovensko spustila rozsiahly program dezinfekcií vozidiel. Reagujeme tak na aktuálne dianie v súvislosti so šírením koronavírusu a prijímajú zodpovedné preventívne opatrenia

Kľúčové body správy:

  • Payless Car Slovensko nie len čistí, ale aj dezinfikuje všetky svoje vozidlá.
  • Zamestnanci prijali prísne bezpečnostné opatrenia na elimináciu šírenia vírusových ochorení.
  • Dôslednejšie čistenie a dezinfikovanie sa týka aj priestorov pracovísk.
  • Zákazníci autopožičovne si tak môžu byť celkom istí bezpečnosťou vozidiel.

Autopožičovňa Payless Car Slovensko pristúpila v rámci svojej všeobecnej stratégie neustáleho zlepšovania služieb k novým bezpečnostným opatreniam. Všetky automobily v ponuke autopožičovne boli doteraz pravidelne dôkladne čistené zvonka i zvnútra a tento program sa rozširuje aj o plnohodnotnú dezinfekciu.

Dezinfekcia vozidiel zahŕňa čistenie bezpečným chlórovým roztokom a antibakteriálnymi prípravkami všetkých častí, s ktorými zákazník prichádza pri používaní vozidla do fyzického kontaktu; jedná sa o všetky kľučky, volant, páku prevodovky, autorádio, dotykové plochy v interiéri, ale tiež slnečné clony. Naďalej sa pritom zachováva aj tradičný program komplexného čistenia autokozmetikou.

Automobily sú dôkladne dezinfikované pred každým odovzdaním zákazníkovi, teda pred každým prenájmom. Aj samotná dezinfekcia sa pritom vykonáva za prísnych bezpečnostných opatrení.

Autopožičovňa okrem uvedeného pristúpili aj k rozsiahlym bezpečnostným opatreniam chrániacich samotných pracovníkov, vrátane tých, ktorí nie sú v priamom kontakte so zákazníkmi. Pri nástupe do práce sa každý zamestnanec a pracovník podrobuje kontrole telesnej teploty, následne absolvuje dezinfekciu rúk. Zamestnanci pracujúci na pobočkách navyše vykonávajú svoju prácu v hygienických rukaviciach a s rúškom na tvári. Okrem toho sú priestory autopožičovne, vrátane kancelárií, čistené a dezinfikované každé ráno.

Priestory autopožičovne i automobily prenajaté od Payless Car tak spĺňajú najvyššie hygienické kritériá na bezpečnosť a obrat vozidiel nepredstavuje hrozbu ďalšieho šírenia vírusu.

Ďalší krok v novátorskej stratégii

Payless Car Slovensko pritom iba nedávno verejne vydali záväzok, že aj napriek absencii legislatívy prijímajú opatrenia na zníženie environmentálnej záťaže vozového parku na životné prostredie. Tieto opatrenia zahŕňajú dobrovoľné sprísnenie emisných štandardov na svoj vozový park. Cieľ na rok 2020 je dosiahnuť priemernú úroveň emisií na hodnote 105 g CO2/km a v roku 2021 dosiahnuť predpísaný európsky cieľ v podobe 95 g CO2/km.

„Veríme, že tento krok, ako menej zaťažovať emisiami krajinu, budú vnímať zákazníci ako novátorský a naše nízkoemisné vozidlá budú u zákazníkov o to viac žiadanejšie - a vďaka svojej podstate i atraktívnejšie,“ hovorí Vladimír Orth, CEO spoločnosti Payless Car.