EMISIE NEBERIEME NA ĽAHKÚ VÁHU

Dátum vyzdvihnutia
12 30 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
12 30 zmeniť výberom

Tlačová správa

Bratislava 13.1.2020 Spoločnosť United Rental Group,s.r.o. pôsobiaca pod medzinárodnými značkami AVIS a PAYLESS car rental je najväčším prevádzkovateľom prenájmov osobných a úžitkových vozidiel na Slovensku, ktorej flotila v roku 2019 prekročila 1500 vozidiel. Má ambíciu byť nie len najväčším prevádzkovateľom služieb individuálnej prepravy služieb a tovarov, ale snaží sa aj o nastavenie nových ekologických trendov v osobnej doprave.

Emisie CO2 by sme nemali brať na ľahkú váhu. Podieľajú sa na množstve problémov, ktoré okolo seba máme. Či už zdravotných, alebo ekologických. Napriek tomu, že veľa podnikateľov v odvetviach súvisiacich s dopravou emisie ako hrozbu nevníma, alebo nie sú ochotní prijať svoju mieru zodpovednosti, my to na to myslíme a podnikáme v otázke ekologickej zodpovednosti kroky, ktoré v dlhodobom rozsahu pomôžu znížiť dopad ľudskej činnosti na životné prostredie.

Našim cieľom je postupne znižovať emisie podľa nariadení a pravidiel Európskej únie a to bez ohľadu na fakt, že v platnej legislatíve Slovenska takéto pravidlá aktuálne neexistujú. Chceme byť lídrom nie len v technologických, ale aj environmentálnych inováciách.

Záleží nám na krajine, v ktorej žijeme a pracujeme. Svoj postoj a filozofiu sa snažíme pretaviť v maximálnej miere aj do nášho podnikania, častokrát aj za cenu vyšších nákladov.

 

V roku 2019 dosahovali priemerné emisie flotily spoločnosti  hodnotu 120 g/km CO2 čo je v segmente autopožičovní menej takmer o 15% a v porovnaní s flotilami prevádzkovateľov taxi služieb až o 19%.

Cieľ na rok 2020 je dosiahnuť priemernú úroveň emisií na hodnote 105 g/km CO2 a v roku 2021 dosiahnuť predpísaný európsky cieľ v podobe 95 g/km CO2.

„Veríme, že tento krok, ako menej zaťažovať emisiami krajinu, budú vnímať zákazníci ako novátorský a naše nízkoemisné vozidlá budú u zákazníkov o to viac žiadanejšie - a vďaka svojej podstate i atraktívnejšie,“ hovorí Vladimír Orth, CEO spoločnosti AVIS.

Nasavujeme si vlastné vlastné emisné limity

Stiahnúť tlačovú správu - TS_Emisie_CO2_neberieme_na_lahku_vahu.docx