Zákaznícke a reklamačné služby

Prehľad podmienok Nájomnej zmluvy

Pravidlá pre súbory cookie

Podmienky prenájmu vozidla

Reklamačný poriadok

Spracovanie údajov a informácií pri prenájme

Všeobecné obchodné podmienky prenájmu vozidiel

Podmienky a dojednania prenájmu v jednotlivej Zmluve o prenájme