Podmienky prenájmu vozidla

Dátum vyzdvihnutia
08 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
08 00 zmeniť výberom

Minimálny vek vodiča a vodičský preukaz:

25 rokov pre všetky skupiny vozidiel.
V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok.

Rezervácia:

Rezervácia môže byť potvrdená iba pre skupinu vozidla.
Za neprevzatie vozidla v deň rezervácie Vám bude naúčtovaný poplatok za neprevzatie vozidla vo výške 50% z celkovej ceny nájmu rezervácie.
Zrušenie rezervácie s časovým predstihom je spoplatnené poplatkom vo výške 30% z celkovej ceny nájmu rezervácie.

Platobné podmienky:

Kreditné alebo debetné karty Visa, EC/MC, Diners Club Card.
Na karte blokujeme depozit za prenájom každého vozidla. Výška depozitu sa líši a závisí od kategórie vozidla. Pre bližšie informácie kontaktujte pobočku.
Platobné karty akceptujeme iba v ich fyzickej podobe (použitie  Apple PAY, G-PAY a iné nie je možné).
Pri prevzatí vozidla je potrebné preukázať sa platobnou kartou platnou minimálne 6 mesiacov po skončení prenájmu.

Ceny / Účtovanie:

Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky. Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba.
Víkendová sadzba začína v piatok a končí v pondelok, trvá 3 dni (max. 72 hodín) a vozidlo musí byť vrátené v pobočke, kde bolo požičané. Víkendová sadzba môže byť kombinovaná len so sadzbou, ktorá obsahuje obmedzený počet kilometrov.
Ceny zahrňujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla až do výšky 5 mil EUR, olej a iné náplne, nezahrňujú však pohonné hmoty.
Dotankovanie: Payless prenajíma vozidlá s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok. Tento poplatok zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie.
Letiskový poplatok: V prípade prenájmu začínajúceho sa na letisku sa účtuje letiskový poplatok: 20% z ceny prenájmu.
Zimná údržba: V zimnej sezóne (1.10.-31.3. ) sa účtuje poplatok za zimnú údržbu (zimné pneumatiky).
Všetky a pokuty sú uvedené v cenníku poplatkov.

Služby mimo otváracích hodín:

Naše služby sú dostupné mimo otváracích hodín pobočky za poplatok.

Ďalší vodič:

Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásený Paylessu. Účtuje sa jednorázový poplatok.

Doplnky do auta:

Zimné reťaze a detské sedačky sú na vyžiadanie za poplatok.

Cesta do zahraničia:

Vstup je povolený do krajín EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island), Spojeného kráľovstva a Európskej únie, s výnimkou Bulharska a Rumunska. Vjazd do Bulharska a Rumunska je vyslovene zakázaný. Medzi vyslovene zakázané krajiny patria okrem iného aj Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko.
Vozidlá disponujú iba Slovenskou diaľničnou známkou, všetky ostatné diaľnične poplatky si musí klient zabezpečiť vo vlastnej réžii.

Poistenia:

Havarijné poistenie / CDW, TP/. Poistenie osôb /PAI/ úrazové poistenie je možné uzavrieť za poplatok u príslušnej poisťovni.
Payless ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla.
V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky. Akékolvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

Zodpovednosť:

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné, poplatky za používanie spoplatnených úsekov ciest ...).
Doplnky:
Doba prenájmu / územná platnosť:
• Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami.

Doplňujúce podmienky pre skupiny vozidiel Van Rental:

Preťaženie vozidla:
Vozidlá v kategórií M, N sú vozidlá N1, teda ich celková hmotnosť nesmie presiahnuť: pri kategórií M 3000 kg, čo znamená, že hmotnosť nákladu nesmie presiahnuť 1080 kg. Pri kategórií N je povolená hmotnosť 3500 kg, čo znamená, že náklad nesmie presiahnuť 1365 kg. V prípade, že nastane preťaženie vozidla, klient tak porušil podmienky spoločnosti Payless a musí uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 EUR, plus nárok na náhradu škody.

Ďalšie informácie:

Payless nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.
Spätné vyplatenie DPH nie je možné.
Payless si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.
V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použita vozidla je nutné dopĺňať:
- voda do ostrekovačov
- voda do chladiča/chladiaca kvapalina
- olej do motora
- adblue

Každé vozidlo pred začatím prenájmu je skontrolované technikom, náplne sú doplnené.

Dôležité upozornenie:

V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH.
Payless si vyhradzuje právo na zmeny.