Dátum vyzdvihnutia
11 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
11 00 zmeniť výberom

NÁZOV POPLATKU Výška poplatku bez DPH
Osobitné povolenie k jazde 30.00 €
Povolenie k jazde, overenie od notára 60.00 €
Poplatok za mladšieho vodiča / deň prenájmu (v podmienkach prenájmu sú uvedené konkrétne minimálne vekové hranice pre kategórie) 20.00 €
Poplatok za mladšieho vodiča / celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní (v podmienkach prenájmu sú uvedené konkrétne minimálne vekové hranice pre kategórie) 50.00 €
Ďalší vodič za deň prenájmu 12.00 €
Ďalší vodič za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 50.00 €
Letiskový poplatok (+) 20%
Detská sedačka za deň prenájmu 12.00 €
Detská sedačka za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 50.00 €
Zimná údržba za celý prenájom 5.00 €
Zimné reťaze za celý prenájom 20.00 €
Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín pobočky Hotel BA/BTS letisko - key box 20.00 €
Poplatok za vybavenie eko plakety za celý prenájom 50.00 €
Poplatok za eko plaketu za deň 5.00 €
Poplatok za eko plaketu pre za celý prenájom pri dĺžke 7 a viac dní 33.00 €
Prekročenie maximálneho mesačného nájazdu o 10 000km (účtované za každých 10 000km) 1 000.00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (06:00 - 21:00) 50.00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (21:00 - 06:00) 120.00 €
Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania 2.50 €
Poplatok za dotankovanie 25.00 €
Predplatené palivo - poplatok za úkon 20.00 €
Zmena parametrov existujúcej rezervácie (okrem predĺženia) 15.00 €
Poplatok za garanciu typu vozidla 15.00 €
Speedpass 15.00 €
Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 1 - 6 dní 7.00 €
Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 7 a viac dní 40.00 €
Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 30 a viac dní 45.00 €
Poplatok za odovzdanie vozidla na nesprávnom parkovacom mieste pobočky letisko Bratislava (nesprávne parkovacie miesto je miesto iné, ako je určené Prenajímateľom) 165.00 €
Zrušenie existujúcej rezervácie 10.00 €
Poplatok za odovzdanie osobného vozidla na inej Bratislavskej pobočke (podlieha súhlasu Prenajímateľa) 30.00 €
No show fee 65.00 €
Poplatok za administratívne riešenie škody na vozidle 75.00 €
Neuhradenie poškodenia pri vrátení vozidla na pobočke 30.00 €
Nedodanie nehodového protokolu Prenajímateľovi do 24 hodín od ukončenia prenájmu 500.00 €
Povolenie k jazde do krajiny, v ktorej je vyhlásená karanténa kvôli vírusu COVID-19 2 500.00 €
Neprevzatie predplatenej rezervácie 50% z predplatenej sumy
Zrušenie predplatenej rezervácie 30% z predplatenej sumy
Účasť na pred-obhliadke 50.00 €

Najčastejšie škody a odhad vyčíslenia opravy škody

Typ a charakter poškodenia Vyčíslenie poškodenia
Škrabanec na lakovanej ploche do 5 cm bez preniknutia pod povrch laku 0.00 €
Štiepky na prednej časti vozidla bez deformácie (s výnimkou skla) 0.00 €
Deformácie bez poškodenia farby do veľkosti 1€ mince 0.00 €
Poškodenia na diskoch / pukliciach do 1 cm 0.00 €
Diera vo výplni kat. N do veľkosti 1€ mince 0.00 €
Poškodenie hrany dverí, veľkosť S a M 0.00 €
Jemné škrabance za kľučkou dverí 0.00 €
Škrabanec preniknutý pod povrch laku a škrabanec nad 5 cm bez preniknutia pod povrch laku 250.00 €
Deformácie väčšie ako 1€ minca 250.00 €
Poškodenie / strata puklice 70.00 € - 250.00 €
Poškodenie disku na: Golf, Octavia, Superb, 308, Captur, Clio, Ceed 250.00 €
Poškodenie striebornej časti predného/zadného nárazníku na: Captur 250.00 €
Poškodenie plastovej lišty na: Master, Sprinter, Trafic 250.00 €
Poškodenie plastovej lišty nad blatníkom 250.00 €
Poškodenie drevenej podlahy na: Master, Sprinter 250.00 €
Poškodenie vnútorného blatníka na: Master, Sprinter 250.00 €
Poškodenie na spätnom zrkadle alebo kľučke dverí 250.00 €
Poplatok za natankovanie nesprávneho paliva 250.00 € + dodatočné náklady
Veľké poškodenia (veľkosť L) SPOLUÚČASŤ
Poškodenia viacerých dielov ak vznikli pri jednej PU SPOLUÚČASŤ
Poškodenia čelného skla SPOLUÚČASŤ
Prasknuté diely SPOLUÚČASŤ
Poškodenie nárazníka pri kategórii N SPOLUÚČASŤ
Poškodenie disku na: C-HR, Qashqai, 3008, 5008 400.00 € - spoluúčasť
Opraviteľný defekt 30.00 €
Vnútorná výplň posuvných dverí - Renault Master 300.00 €
Vnútorná výplň ľavá zadná nad blatníkom - Renault Master 330.00 €
Vnútorná výplň pravá zadná nad blatníkom - Renault Master 330.00 €
Vnútorná výplň ľavá predná - Renault Master 300.00 €
Vnútorná výplň ľavých zadných dverí - Renault Master 120.00 €
Vnútorná výplň pravých zadných dverí - Renault Master 120.00 €
Vnútorná výplň ľavých zadných dverí - Mercedes-Benz Sprinter 120.00 €
Vnútorná výplň pravých zadných dverí - Mercedes-Benz Sprinter 120.00 €
Vnútorná výplň posuvných dverí - Mercedes-Benz Sprinter 120.00 €

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu.V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 4.000,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 15% zo spôsobenej škody.Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.


 Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a Paylesscar si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň, uvedené sadzby prestavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétnym poškodením / znehodnotením, na ktorú má Paylesscar nárok aj v prípade, že sa dané poškodenie / znehodnotenie na vozidle nebude opravovať. Paylesscar si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia.

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

Iný typ poplatku

Názov poplatku Výška poplatku bez DPH
Penále za druhú upomienku pre faktúru po dátume splatnosti 40.00 €
Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1 000 km a viac) 500.00 €
Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 10 000 km a viac) zostatková hodnota vozidla
Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla po 14 dňoch od 3. výzvy  hodnota novej sady obutých pneumatík
Stojné pre opravu vozidla bez čakania (pre uplatnenie nároku z poistky) 96.00 €
Administratívny poplatok 30.00 €
Administratívny poplatok za spracovanie pokuty 30.00 €
Manipulačný poplatok 25.00 €
Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla (v prípade, že vozidlo nie je možné skontrolovať pri vrátení vozidla) 60.00 €
Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia) 50.00 €
Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme 40.00 €
Zmeškanie dohodnutého termínu v servise 29.00 €
Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajímateľa 60.00 €
Poplatok za odobratie vozidla 450.00 €
Poplatok za prevoz vozidla 50.00 € + 0.50 €/1 km + poplatok koeficient tankovania
Používanie vozidla v rozpore so zmluvou 500.00 €
Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom 600.00 €
Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) 500.00 € + náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi porušením VOP
Poplatok za maximálne opotrebenie brzdových platničiek pri vozidle Renault Master (hrúbka pri 0 km je 7,2 mm,  maximálne opotrebenie je, keď hrúbka platničky klesne pod 3,5 mm) 350.00 €
Poplatok za nadmerné opotrebenie brzdových platničiek pri vozidle Renault Master (tolerancia 20% opotrebenie pri každých 10.000 km, max. opotrebenie je pri 40.000 km, kedy hrúbka platničky je 3,5mm, poplatok sa alikvótne prepočíta podľa nájazdu km a poklesu hrúbky platničiek) 0.00 – 350.00 €
Poplatok za maximálne opotrebenie predných brzdových kotúčov pri vozidle Renault Master (hrana kotúča je ostrá) 250.00 €
Poplatok za maximálne opotrebenie zadných brzdových kotúčov pri vozidle Renault Master (hrana kotúča je ostrá) 300.00 €
Neoznámenie vzniku škody na vozidle počas prenájmu Prenajímateľovi do 24 hodín od momentu jej vzniku (za každú škodu posudzovanú jednotlivo) 100.00 €
Návšteva iného ako zmluvného servisu Prenajímateľa 250.00 € + rozdiel v cene práce
Neoznámenie škody spôsobenej vozidlom Prenajímateľa tretej osobe 500.00 € + suma krátenia poistného plnenia
Poplatok v prípade nedodržania dojednanej doby nájmu (ak Nájomca užíva predmet nájmu po v objednávke uvedenom termíne konca nájmu) – navýšená sadzba za dni nad rámec dojednanej doby nájmu 1.3 (koeficient)

Čistenie a strata

Názov poplatku Výška poplatku bez DPH
Znečistený interiér 250.00 €
Fajčenie vo vozidle 250.00 €
Strata technického preukazu 250.00 €
Strata kľúču 250.00 €
Poškodenie / strata EČV 250.00 €
Znečistenie detskej sedačky 18.00 €
Strata zelenej karty 50.00 €
Strata visačky od kľúča 12.00 €
Strata povinnej výbavy vozidla 25.00 €
Strata náradia od vozidla 60.00 €
Strata zimnej výbavy 12.00 €
Nadmerné znečistenie ložnej plochy úžitkového vozidla 100.00 €

Špecifické poplatky pre chladiarenské vozidlá

Poškodenie elektrického kábla - prípojky agregátu do siete 200.00 €
Poškodenie vnútorného úložného priestoru podľa rozsahu 500.00 - 2000.00 €
Poškodenie podľahy - prasknutie, hlboké poškodenie podľahy 1000.00 
Chýbajúci doraz na zadných posuvných dverách 330.00 €

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH (20%).


PAYLESS si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.

 

Platné od 25.02.2020