Dátum vyzdvihnutia
11 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
11 00 zmeniť výberom

Názov poplatku

Suma bez DPH

Osobitné povolenie k jazde

30.00 €

Povolenie k jazde, overenie od notára

60.00 €

Poplatok za mladšieho vodiča 21> za deň prenájmu

20.00 €

Poplatok za mladšieho vodiča 21> za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní

50.00 €

Ďalší vodič za deň prenájmu

12.00 €

Ďalší vodič za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní

50.00 €

Letiskový poplatok

(+) 20%

Detská sedačka za deň prenájmu

12.00 €

Detská sedačka za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní

50.00 €

Zimná údržba za celý prenájom

5.00 €

Zimné reťaze za celý prenájom

20.00 €

Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín pobočky - keybox

20.00 €

Prekročenie maximálneho mesačného nájazdu 10 000km (účtované za každých 10 000km)

1.000.00 €

Poplatok za vybavenie eko plakety za celý prenájom

50.00 €

Poplatok za eko plaketu za deň

5.00 €

Poplatok za eko plaketu pre za celý prenájom pri dĺžke 7 a viac dní

33.00 €

Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (06:00 - 21:00)

50.00 €

Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (21:00 - 06:00)

120.00 €

Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania

2.50 €

Poplatok za dotankovanie

25.00 €

Predplatené palivo  - poplatok za úkon

20.00 €

Zmena parametrov existujúcej rezervácie (okrem predĺženia)

15.00 €

Poplatok za garanciu typu vozidla

15.00 €

Speedpass

15.00 €

Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 1 - 6 dní

7.00 €

Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 7 a viac dní

40.00 €

Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 30 a viac dní

45.00 €

Poplatok za odovzdanie vozidla na nesprávnom parkovacom mieste pobočky letisko Bratislava

165.00 €

Zrušenie existujúcej rezervácie

10.00 €

Poplatok za odovzdanie osobného vozidla na inej Bratislavskej pobočke (podlieha súhlasu Prenajímateľa)

30.00 €

Poškodený polep úžitkového vozidla

60.00 €

No show fee

65.00 €

Poplatok za administratívne riešenie škody na vozidle

75.00 €

Neuhradenie poškodenia pri vrátení vozidla na pobočke

30.00 €

Nedodanie nehodového protokolu Prenajímateľovi do 24 hodín od ukončenia prenájmu

500.00 €

Povolenie k jazde do krajiny, v ktorej je vyhlásená karanténa kvôli vírusu COVID-19

2.500.00 €

Neprevzatie predplatenej rezervácie

50% z predplatenej sumy

Zrušenie predplatenej rezervácie

30% z predplatenej sumy

Poplatok za presun pneumatík mimo prenajímateľom určených servisných stredísk

45.00 €

Najčastejšie škody a odhad vyčíslenia opravy škody

Vyčíslenie poškodenia

Škrabanec na lakovanej ploche do 5 cm bez preniknutia pod povrch laku

0 €

Štiepky na prednej časti vozidla bez deformácie (s výnimkou skla)

Deformácia karosérie s priemerom menším než veľkosť priemeru mince 1,- EUR bez poškodenia farieb

Poškodenia na diskoch / pukliciach do 1 cm

Diera vo výplni kat. N do veľkosti 1€ mince

Poškodenie hrany dverí, veľkosť S a M

Jemné škrabance za kľučkou dverí

Akékoľvek povrchové poškodenia – nepreniknuté pod povrch laku – nad 50mm (5cm) - vo vzdialenosti okruhu menej ako 30 cm

120 €

Poškodenie laku na spätnom zrkadle alebo kľučke dverí

120 €

Akékoľvek 2 povrchové poškodenia na 1 diely – nepreniknuté pod povrch laku – nad 50mm (5cm) - vo vzdialenosti okruhu 30 a viac cm

240 €

Škrabanec preniknutý pod povrch laku s priemerom väčším ako 5mm

250.00 €

Deformácia väčšia ako 1€ minca

Poškodenie striebornej časti predného/zadného nárazníku

Poškodenie plastovej lišty na úžitkovom vozidle

Poškodenie plastovej lišty nad blatníkom

Poškodenie drevenej podlahy na úžitkovom vozidle

Poškodenie vnútorného blatníka na úžitkovom vozidle

Lakovanie 1 dielu pri vozidlách s 3-vrstvovým perleťovým lakom

350.00 €

Zaleštenie disku 100.00 €

Lakovanie 1 dielu s výmenou znaku

300.00 €

Poškodenie / strata puklice

50.00 € - 100.00 €

Poplatok za natankovanie nesprávneho paliva

250€ + dodatočné náklady

Veľké poškodenia (veľkosť L)

SPOLUÚČASŤ

Poškodenia viacerých dielov ak vznikli pri jednej PU

Prasknuté diely

Poškodenie nárazníka pri kategórii N

Poškodenia čelného skla (podľa typu vozidla)

250.00 € - spoluúčasť

Oprava čelného skla zaliatím

60.00 €

Poškodenie disku (podľa typu vozidla)

250.00 € - spoluúčasť

Poškodenie pneumatiky (podľa typu vozidla)

70.00 € - 250.00 €

Opraviteľný defekt

30.00 €

Poškodenie interiéru

individuálne v závislosti od poškodenia

Vnútorná výplň posuvných dverí - Renault Master

300.00 €

Vnútorná výplň ľavá zadná nad blatníkom - Renault Master

330.00 €

Vnútorná výplň pravá zadná nad blatníkom - Renault Master

330.00 €

Vnútorná výplň ľavá predná - Renault Master

300.00 €

Vnútorná výplň ľavých zadných dverí - Renault Master

120.00 €

Vnútorná výplň pravých zadných dverí - Renault Master

120.00 €

Vnútorná výplň ľavých zadných dverí - Mercedes-Benz Sprinter

120.00 €

Vnútorná výplň pravých zadných dverí - Mercedes-Benz Sprinter

120.00 €

Vnútorná výplň posuvných dverí - Mercedes-Benz Sprinter

120.00 €

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu.V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 4.000,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 15% zo spôsobenej škody.Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.

Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a Paylesscar si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň, uvedené sadzby prestavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétnym poškodením / znehodnotením, na ktorú má Paylesscar nárok aj v prípade, že sa dané poškodenie / znehodnotenie na vozidle nebude opravovať. Paylesscar si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia.

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

Iný typ poplatku

Suma bez DPH

Penále za druhú upomienku pre faktúru po dátume splatnosti

40.00 €

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1 000 km a viac)

500.00 €

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 10 000 km a viac)

zostatková hodnota vozidla

Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla po 14 dňoch od 3. výzvy

hodnota novej sady obutých pneumatík

Stojné pre opravu vozidla bez čakania (pre uplatnenie nároku z poistky)

96.00 €

Administratívny poplatok

30.00 €

Administratívny poplatok za spracovanie pokuty

30.00 €

Manipulačný poplatok

25.00 €

Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla (v prípade, že vozidlo nie je možné skontrolovať pri vrátení vozidla)

60.00 €

Neodstránené reklamné polepy

80.00 €

Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia)

50.00 €

Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme

40.00 €

Zmeškanie dohodnutého termínu v servise

29.00 €

Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajímateľa

60.00 €

Poplatok za odobratie vozidla

450.00 €

Poplatok za prevoz vozidla

50 € + 0.50€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania

Používanie vozidla v rozpore so zmluvou

500.00 €

Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom

600.00 €

Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP)

500.00 € + náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi porušením VOP

Poplatok za maximálne opotrebenie brzdových platničiek pri vozidle Renault Master (hrúbka pri 0 km je 7,2 mm,  maximálne opotrebenie je, keď hrúbka platničky klesne pod 3,5 mm)

350.00 €

Poplatok za nadmerné opotrebenie brzdových platničiek pri vozidle Renault Master (tolerancia 20% opotrebenie pri každých 10.000 km, max. opotrebenie je pri 40.000 km, kedy hrúbka platničky je 3,5mm, poplatok sa alikvótne prepočíta podľa nájazdu km a poklesu hrúbky platničiek)

0.00 – 350.00 €

Poplatok za maximálne opotrebenie predných brzdových kotúčov pri vozidle Renault Master (hrana kotúča je ostrá)

250.00 €

Poplatok za maximálne opotrebenie zadných brzdových kotúčov pri vozidle Renault Master (hrana kotúča je ostrá)

300.00 €

Neoznámenie vzniku škody na vozidle počas prenájmu Prenajímateľovi do 24 hodín od momentu jej vzniku (za každú škodu posudzovanú jednotlivo)

100.00 €

Návšteva iného ako zmluvného servisu Prenajímateľa

250.00 € + rozdiel v cene práce

Neoznámenie škody spôsobenej vozidlom Prenajímateľa tretej osobe

500.00 € + suma krátenia poistného plnenia

Poplatok v prípade nedodržania dojednanej doby nájmu (ak Nájomca užíva predmet nájmu po v objednávke uvedenom termíne konca nájmu) – navýšená sadzba za dni nad rámec dojednanej doby nájmu

1.3 (koeficient)

Čistenie a strata

Suma bez DPH

Znečistený interiér vozidla

100.00 €

Znečistený interiér - tepovanie vozidla

250.00 €

Nadmerné znečistenie viacmiestnych a úžitkových vozidiel

Fajčenie vo vozidle

Strata technického preukazu

Poškodenie / strata EČV

Znečistenie detskej sedačky

18.00 €

Strata kľúču

250.00 € - spoluúčasť

Strata zelenej karty

50.00 €

Strata visačky od kľúča

12.00 €

Strata povinnej výbavy vozidla

25.00 €

Strata náradia od vozidla

60.00 €

Strata zimnej výbavy

12.00 €

Nadmerné znečistenie ložnej plochy úžitkového vozidla

100.00 €

Špecifické poplatky pre chladiarenské vozidlá

Suma bez DPH

Poškodenie elektrického kábla - prípojky agregátu do siete

200.00 €

Poškodenie vnútorného úložného priestoru podľa rozsahu

500.00 - 2000.00 €

Poškodenie podľahy - prasknutie, hlboké poškodenie podľahy

1.000.00 €

Chýbajúci doraz na zadných posuvných dverách

330.00 €

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH (20%).

PAYLESS si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.

Platné od 25.02.2020