Dátum vyzdvihnutia
12 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
12 00 zmeniť výberom

Poplatky

Názov poplatku Výška poplatku bez DPH
Poplatok za diaľničnú známku pre SR na mesiac 8,00 €
Poplatok za diaľničnú známku pre SR za deň prenájmu 1,50 €
Zrušenie existujúcej rezervácie 10,00 €
Povolenie k jazde 20,00 €
Povolenie k jazde, overenie od notára 35,00 €
Poplatok za mladšieho vodiča 21> za deň prenájmu 11,00 €
Poplatok za mladšieho vodiča 21> za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 45,00 €
Ďalší vodič za deň prenájmu 11,00 €
Ďalší vodič za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 45,00 €
Letiskový poplatok 20% z hodnoty nájmu (+) 20%
Navigácia za deň prenájmu 13,50 €
Navigácia za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 59,00 €
Detská sedačka za deň prenájmu 11,00 €
Detská sedačka za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 45,00 €
Zimná údržba za celý prenájom 7,00 €
Zimné reťaze za celý prenájom 13,00 €
Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín pobočky Hotel BA/BTS letisko - key box 8,00 €
Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín Van Rental centra 20,00 €
Poplatok za vozidlo s eko plaketou 8,00 €
Poplatok za eko plaketu pre osobné vozidlo za celý prenájom 39,00 €
Poplatok za eko plaketu pre úžitkové vozidlo za celý prenájom 69,00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (18:00 - 19:00) 15,00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (06:00 - 21:00) 39,00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (21:00 -. 06:00) 69,00 €
Poplatok za odovzdanie vozidla na parkovisku letisko Bratislava - P1 66,00 €
Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania 2,50 €
Predplatené palivo 2,50 €
Popruhy na upevnenie nákladu za celý prenájom 9,00 €
Poplatok za podlahu vo Van vozidle za celý prenájom 6,00 €
Poistenie interiéru osobného vozidla za deň prenájmu 15,00 €
Poistenie čelného skla za deň prenájmu 15,00 €
Poistenie defektu za deň prenájmu 14,00 €
Rezervácia last minute 13,00 €
Zmena parametrov existujúcej rezervácie (okrem predĺženia) 13,00 €
Poplatok za garanciu typu vozidla 13,00 €
Speedpass 13,00 €


Najčastejšie škody a odhad vyčíslenia opravy škody

Typ poškodenia Charakter poškodenia Vyčíslenie poškodenia
Malého rozsahu oprava defektu 30,00 €
Malého rozsahu škrabanec do 100 mm 150,00 €
Malého rozsahu povrchové poškodenie 33,00 €
Malého rozsahu prasklina v čelnom skle do 10 mm 33,00 €
Malého rozsahu poškodenie puklice 20,00 €
Malého rozsahu poškodenie zliatinového disku kolesa 150,00 €
Malého rozsahu poškodenie disku kolesa s vysokým leskom 150,00 €
Väčšieho rozsahu poškodenie disku a pneumatiky 330,00 €
Väčšieho rozsahu deformácia karosérie 90,00 €
Väčšieho rozsahu deformácia karosérie 330,00 €
Väčšieho rozsahu škrabance na karosérií 150,00 €
Väčšieho rozsahu deformácia, praskuntie dielu 330,00 €
Väčšieho rozsahu poškodenie čelného skla 330,00 €
Väčšieho rozsahu poškodenie bočného skla 330,00 €
Väčšieho rozsahu poškodenie elektrického káblu 200,00 €
Väčšieho rozsahu poškodenie podlahy úžitkového vozidla 500,00 € - 2000,00 € 
Väčšieho rozsahu poškodenie alebo strata dorazu na dverách úžitkového vozidla 330,00 €

 

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu.V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 6.600,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 5% zo spôsobenej škody. Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom. 

Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a Payless si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň, uvedené sadzby prestavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétnym poškodením / znehodnotením, na ktorú má Payless nárok aj v prípade, že sa dané poškodenie / znehodnotenie na vozidle nebude opravovať. Payless si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia.

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

 

Iný typ poplatku

Názov poplatku Výška poplatku bez DPH
Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla 240,00 €
Náhrada za stratu zelenej a bielej karty 24,00 €
Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla 396,00 €
Náhrada za stratu vysačky od kľúča 12,00 €
Náhrada za stratu evidenčného čísla vozidla 240,00 €
Náhrada za stratu prenosnej GPS navigácie 240,00 €
Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla 24,00 €
Náhrada za stratu náriadia od vozidla 60,00 €
Náhrada za stratu zimnej výbavy 12,00 €
Druhá upomienka pre faktúru po dátume splatnosti 48,00 €
Fajčenie vo vozidle 240,00 €
Použitie paletového vozíka vo vnútornom priestore vozidla 120,00 €
Nedodržanie garančného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1000 km a viac) 500,00 €
Nedodržanie garančného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie 10 000 a viac) zostatková hodnota vozidla 
Nereagovanei na 3. výzvu prezutia vozidla, po 14 dňoch od 3. výzvy hodnota novej sady obutých pneumatík
Stojné pre opravu vozidla bez čakania (pre uplatnenie nároku z poistky) 96,00 €
Administratívny poplatok - všeobecný úkon 12,00 €
Administratívny poplatok - riešenie pokuty 18,00 €
Znečistenie detskej sedačky 18,00 €
Nadmerné znečistenie vozidla 36,00 €
Tepovanie vozidla 180,00 €
Nadmerné znečistenie kategórií I,J, L a N 240,00 €
Zaleštenie laku karosérie 108,00 €
Lakovanie dielu vozidla 180,00 €
Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom 600,00 €

 

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH (20%).

Payless si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.

 

Platné od 04.12.2017